peremoga

   
   

Форма входу  

   

baner-borg

   

baner-counters-wo-reg

   

Viber-бот

viber plus qr

   

kabinet ur

   

fb

   

Наш банер  

baner-evk

 Код банера:

   

Hosting Ukraine

   

ikarta1

   

thanks4pay war

   

Договір про надання послуг

користування Сервісами Терміналу

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЖОВТОВОДСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» (далі - Виконавець) публікує цей Публічний договір приєднання (надалі - Договір та/або Оферта ) про надання послуг на інтернет-ресурсі Виконавця.

1.2. Відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України (ЦК України) цей Договір є офертою та публічним договором та, у випадку прийняття (акцепту) викладених нижче умов, будь-яка дієздатна фізична особа (далі - Споживач) зобов'язується виконувати умови цього Договору.

1.3. У цій Оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:

Оферта - публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі, укласти з ним Публічний договір про надання послуг на умовах, що містяться у цьому Договорі.

Термінал – інформаційний кіоск, розташований за адресою: відділ збуту, каб. 22, вул. 8-го Березня, 40-а, м. Жовті Води, Дніпропетровська область, що дозволяє за допомогою програмно-апаратного електронного комплексу здійснювати перегляд стану особового рахунку Споживача, внесення показань лічильника води та друкування квитанції з усією необхідною інформацією, з метою для інформування Споживачів комунальних послуг. Власником терміналу є Виконавець.

Акцепт - повне прийняття Споживачем умов Договору шляхом користування Терміналом, що свідчить про прийняття (акцепт) Споживачем цієї оферти. Будь-яке користування Терміналом (перехід в будь-який розділ чи користування будь-яким функціоналом) означає, що Споживач ознайомлений з цим Договором, розуміє і приймає його умови. Починаючи з моменту користування будь-яким Сервісом Терміналу, Споживач вважається таким, що прийняв умови цього Договору в повному об’ємі, без будь-яких обмовок та виключень. У випадку незгоди Споживача з будь-якими із положень цього Договору, Споживач не має права користуватися Терміналом та/або Сервісами Терміналу.

Виконавець - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЖОВТОВОДСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ», юридична адреса: вул. 8-го Березня, 40-а, м. Жовті Води, Дніпропетровська область 52204.

Споживач - будь-яка фізична особа, що прийняла умови цього Договору та користується послугами Терміналу Виконавця;

Послуги/Сервіси Терміналу - безкоштовні сервіси, що надаються Виконавцем за допомогою Терміналу, а також будь-які інші послуги, що надаються Виконавцем за допомогою Сервісів Терміналу.

Обліковий запис/акаунт - електронний кабінет (особистий кабінет) Споживача у функціональній системі Терміналу, за допомогою якого він може користуватися Сервісами Терміналу. Споживач отримує доступ до акаунта Споживача ввівши на екрані Терміналу номер особового рахунку, який Споживачу присвоєно Виконавцем. Реєстрація для користування обліковим записом/акаунтом у функціональній системі Терміналу Споживачем не проводиться.

1.4. Представники та працівники Виконавця безпосередньо не мають доступу до персональних даних Споживача, оскільки Термінал їх обробляє автоматично.

1.5. Персональні дані Споживача у функціональній системі Терміналу, обробляються автоматично з метою доступу до широкого спектру Сервісів Терміналу, включаючи перегляд Споживачем інформації про заборгованість і нарахування за комунальні послуги.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець зобов’язується надати Споживачу послуги щодо користування Сервісами Терміналу на умовах цього Договору (далі – Послуги), відповідно до функціональних можливостей програмно-апаратного електронного комплексу.

2.2. Споживач самостійно обирає Сервіси Терміналу, якими він бажає користуватися, з наявного на екрані Терміналу переліку.

2.3. Якість послуг, що надаються за цим Договором повинна відповідати вимогам, що зазвичай ставляться до такого виду послуг.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов'язки Споживача:

3.1.1. дотримуватись Правил користування Сервісами Терміналу;

3.1.2. зберігати логін/пароль в таємниці та не розголошувати його третім особам;

3.1.3. негайно, але не пізніше 24-годин повідомити Виконавця про факт компрометації логіна/пароля;

3.2. Споживач має право:

3.2.1. самостійно визначати перелік Сервісів Терміналу, якими він бажає користуватися;

3.2.2. отримати доступ до користування Сервісами на умовах, встановлених цим Договором;

3.2.3. на одностороннє розірвання цього Договору в будь-який момент;

3.3. Споживач не має права:

3.3.1. надавати будь-яку інформацію, отриману в результаті користування Сервісами Терміналу, третім особам;

3.4. Виконавець зобов'язаний:

3.4.1. якісно та своєчасно надавати послуги відповідно до умов цього Договору;

3.4.2. забезпечити конфіденційність даних Споживачів та дотримання законодавства України про захист персональних даних;

3.5. Виконавець має право:

3.5.1. залучати до надання послуг третіх осіб (кваліфікованих спеціалістів чи спеціалізовані організації) без погодження Споживача;

3.5.2. зупинити надання послуг за цим Договором Споживачу у випадку:

- порушення ним Правил користування сервісами Терміналу;

- порушення Споживачем п.п. 3.3.1 цього Договору;

3.5.3. змінювати без письмового повідомлення Споживача умови цього Договору та/або Правила користування Сервісами Терміналу, шляхом їх розміщення на Терміналі.

3.5.4. змінювати, оновлювати й удосконалювати Термінал, програмне забезпечення та Сервіси Терміналу, додавати або видаляти певні функціональні можливості чи функції Сервісів Терміналу, проводити коротко часові технічні роботи у період яких Термінал не буде працювати.

4. ТЕРМІН НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Користування безкоштовними Сервісами Терміналу розпочинається з дати акцепту (прийняття) Споживачем цього Договору (оферти) та є безстроковим.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Виконавець не несе відповідальності за втрачені вигоду, доходи чи дані, фінансові збитки або непрямі, фактичні, побічні чи штрафні збитки.

5.2. У жодному випадку Виконавець не несе відповідальності за будь-які втрати чи збитки, які неможливо було обґрунтовано передбачити.

5.3. Виконавець не несе відповідальності за будь-які затримки, збої, невірну або несвоєчасну доставку, видалення або незбереження будь-якої персональної інформації

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

6.1. Здійснивши вхід до облікового запису/акаунту Споживач приймає умови Договору та засвідчує цілковите розуміння його тексту, в т.ч. підстави виникнення, зміст, строки та умови виконання визначених ним зобов’язань, та відсутність будь-яких заперечень чи зауважень щодо нього.

6.2. Цей Договір може бути змінений Виконавцем без будь-якого спеціального сповіщення. Нова редакція Договору вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною у цьому абзаці Договору адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору. Діюча редакція Договору завжди знаходиться на сторінці за адресою https://www.evk.dp.ua/spozhivacham/dogovir-pro-nadannya-poslug-koristuvannya-servisami-terminalu та обліковому записі/акаунті Споживача в програмно-апаратному комплексі Терміналу. У випадку, якщо Виконавцем були внесені будь-які зміни в цей Договір, з якими Споживач не згоден, він зобов’язаний припинити користування сервісами Терміналу. Факт не припинення користуванням Терміналом вважається підтвердженням згоди Споживача з відповідною редакцією Договору.

6.3. Здійснивши вхід до облікового запису/акаунту Споживач засвідчує свою згоду: а) на обробку та передачу своїх персональних даних з метою належного виконання умов Договору; б) отримання Споживачем на його мобільний телефон від Виконавця СМС-повідомлень, дзвінків, електронних листів, тощо виключно з метою надання послуг.

6.4. Здійснивши Реєстрацію Споживач засвідчує факт його ознайомлення та згоди щодо: переліку, умов та порядку надання послуг.

6.5. Прийнявши умови цього Договору Сторони засвідчують розуміння усіх негативних наслідків

розголошення зазначеної інформації.

6.6. Усі спори, пов’язані з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками сторін. У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства України.

7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ВИКОНАВЕЦЬ

Комунальне підприємство «Жовтоводський водоканал» Дніпропетровської обласної ради»

Адреса: вул. 8-го Березня, буд.40а,

м. Жовті Води, Дніпропетровська обл., 52204

ЄДРПОУ 32182594

ІПН 321825904045

р/р UA183204780000000026001159229 в АБ «УКРГАЗБАНК»

   

Зараз один відвідувач та 207 зареєстрованих відвідувачів на сайті

    andr507 , MASTER RELAXa , vvvoron , dima4158800 , Sasha , alpro77 , Ole70812741 , smilin , баумана10/140 , carab0ca , zdpv , Анатолій , sunny_svetka , luda , sofi , zamik , golovDV , taranenkogalina , Юрий , Troino , viktoria , gebona , Запащиков , Gruzdik7@mail.ru , kras111 , Glamira , viktorya , яяя72144 , ElenaTok , Viktor1951 , segeda71 , 0955241758 , валерий , manyahin@ukr.net , k1p1a , avyalik , misano , mat_val6321 , 0994588798 , Andrei1982 , izmodenov , lovasergej , lovanataha , Бунчук Оксана , svetlana-emec , андрей1968 , nikolenko tb , ChubMA , korvvet , Helen87 , mikhailov.den1999@mail.ru , natadn1973 , voda1974 , tnsh , ag001280 , dima1 , tamila1504 , gannusya-kd@i.ua , ValNic , despar1 , TANAKOR , nata.kashpurovskaya2203 , igorpavlenko1 , buryak_1978 , Ганна , tatyana2708 , МАМРЕНКО_ЕЛЕНА , igorzhab , YuriYanovich , kjbzhv , bonta , zaharova , jarik13 , 0675277078 , LarisaDuhova , ikislaya@mail.ua , Никоненко , olgaw , 9040137 , krohina_yana , Alex1958 , степова , zavalii0711@ukr.net , Alex_49 , valy4971 , franko , ChubMARV , prohoda1956 , osadkat , javded , May25a , sophya2002@i.ua , KT2016 , natasha0448 , emilgo , viktor_zoya , Mixail , Асанапік , РУТ , kolan2208@gmail.com , Spolitak , elzaza@ukr.net , 0991426032 , kry4ok@ukr.net , Альона Тригук , tovstolayk1960@gmail.com , ket1997 , olyuxamolyuxa , isaev , voda_Franko , fomich24 , aleksandra.trety@mail.ru , Теренюк , sana , Boguna , cxz1972@ukr.net , 0689016524 , Sm5 , 0503420212 , Julia1715 , steol , u_a_litkina , verasani , 0954743137 , 0990302992 , vik.konovalov , Olechka1304 , Ella , ndrobot_62 , GeRMaN911 , GanulValentina , Дорофієнко О.В. , Anna7904 , Yustas49 , Martynovvitia , аск67 , Шихова , Kozubenko , valentina24041954 , svetagadir , igoronyshchenko2@gmail.com , dom2654 , Serezka , 380662746173 , L10dmila , berezakv , ZakharovaIrina , Andubovoy , dashynya19082006@yandex.ua , bujhm72 , Zhiganna , johnmcclanetm , kuhtin , the_pushka , IVER1937 , Yulia , homito , olga37 , timoshenkovalery8@gmail.com , Roman , lanovanatalya73 , p19011956 , ssmeluy27 , Elena , Wodokanal 64 , iryska2209 , gurkovskiy79 , web.uzerenko , 0661979044 , olegolejjnik , Andrey5 , Gornyak , IrinaSd , zabigay_olga , malinnochka.ilr@gmail.com , Zhi7973883@gmail.com , u.romanchyk , Morozov , positron , Дмитро Петрович , raisa-tumanyan@mail.ru , 0994373658 , stas2765 , Снигур Анна , молодежн , Назаров , хмельницького21\39 , stilnaja@ukr.net , 0689073711 , 0661350380 , belaya19710227@gmail.com , Masik260112 , prouswud@gmail.com , irina.karpenko0757@gmail.com , 954081556 , stasyatimko13@gmail.com , Volkova.nadiya@gmail.com
   
© КП "Жовтоводський водоканал"